تحلیل فیلم Decision To leave

تحلیل فیلم  تصمیم به رفتن در دو قسمت (۱۱۰ دقیقه) تحلیل همراه با آموزش سینما می باشد.  

120,000 تومان

بلیت حضوری تحلیل فیلم (تصمیم به رفتن)

به صورت هفتگی در آموزشگاه سینمایی کلپ تحلیل های هفتگی فیلم ها به همراه اکران آن در داخل محیط آموزشگاه برگزار میشود . تحلیل فیلم همزمان برای دوستانی که در اکران حضور ندارند هم قابل دسترسی ست به این صورت که جلسه تحلیل بصورت لایو اینستاگرام برگزار خواهد شد و ویدئوی جلسه در پیج مخصوص اعضای ثبت نام شده به مدت یک هفته ذخیره خواهد شد.
‏‎⚠️بدلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی ظرفیت حضوری محدود است و کمتراز نصف ظرفیت پذیرش خواهیم داشت.

100,000 تومان110,000 تومان

خرید بلیت مجازی تحلیل فیلم (تصمیم به رفتن)

به صورت هفتگی در آموزشگاه سینمایی کلپ تحلیل های هفتگی فیلم ها به همراه اکران آن در داخل محیط آموزشگاه برگزار میشود . تحلیل فیلم همزمان برای دوستانی که در اکران حضور ندارند هم قابل دسترسی ست به این صورت که جلسه تحلیل بصورت لایو اینستاگرام برگزار خواهد شد و ویدئوی جلسه در پیج مخصوص اعضای ثبت نام شده به مدت یک هفته ذخیره خواهد شد.
‏‎⚠️بدلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی ظرفیت حضوری محدود است و کمتراز نصف ظرفیت پذیرش خواهیم داشت.

95,000 تومان

دوره فیلمنامه نویسی و سریال نویسی

صفحه نخست ویژگی ها سرفصل دوره فیلمنامه نویسی و سریال نویسی عدد ثبت نام در دوره کارگاه فیلمنامه نویسی و…

2,500,000 تومان

ثبت نام ورکشاپ رایگان مستند سازی


‏‎⚠️فقط چون تعداد صندلی هامون محدود  هست دوستانی که پذیرفته بشن بعد از سه روز حتما براشون پیامک تایید و کد صندلی ارسال میشه.

 

رایگان!

تحلیل فیلم Eyes Wide Shut

تحلیل فیلم  چشمان کاملا بسته در دو قسمت (۱۴۸ دقیقه) تحلیل همراه با آموزش سینما می باشد.  

120,000 تومان

بلیت حضوری تحلیل فیلم (چشمان کاملا بسته)

به صورت هفتگی در آموزشگاه سینمایی کلپ تحلیل های هفتگی فیلم ها به همراه اکران آن در داخل محیط آموزشگاه برگزار میشود . تحلیل فیلم همزمان برای دوستانی که در اکران حضور ندارند هم قابل دسترسی ست به این صورت که جلسه تحلیل بصورت لایو اینستاگرام برگزار خواهد شد و ویدئوی جلسه در پیج مخصوص اعضای ثبت نام شده به مدت یک هفته ذخیره خواهد شد.
‏‎⚠️بدلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی ظرفیت حضوری محدود است و کمتراز نصف ظرفیت پذیرش خواهیم داشت.

45,000 تومان55,000 تومان

خرید بلیت مجازی تحلیل فیلم (چشمان کاملا بسته)

به صورت هفتگی در آموزشگاه سینمایی کلپ تحلیل های هفتگی فیلم ها به همراه اکران آن در داخل محیط آموزشگاه برگزار میشود . تحلیل فیلم همزمان برای دوستانی که در اکران حضور ندارند هم قابل دسترسی ست به این صورت که جلسه تحلیل بصورت لایو اینستاگرام برگزار خواهد شد و ویدئوی جلسه در پیج مخصوص اعضای ثبت نام شده به مدت یک هفته ذخیره خواهد شد.
‏‎⚠️بدلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی ظرفیت حضوری محدود است و کمتراز نصف ظرفیت پذیرش خواهیم داشت.

50,000 تومان