بلیت حضوری اکران و تحلیل فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو

به صورت هفتگی در آموزشگاه سینمایی کلپ تحلیل های هفتگی فیلم ها به همراه اکران آن در داخل محیط آموزشگاه برگزار میشود .

150,000 تومان
90,000 تومان

بلیت حضوری اکران و تحلیل فیلم دشت خاموش

به صورت هفتگی در آموزشگاه سینمایی کلپ تحلیل های هفتگی فیلم ها به همراه اکران آن در داخل محیط آموزشگاه برگزار میشود .

150,000 تومان

بلیت حضوری اکران و تحلیل فیلم آیه های زمینی

به صورت هفتگی در آموزشگاه سینمایی کلپ تحلیل های هفتگی فیلم ها به همراه اکران آن در داخل محیط آموزشگاه برگزار میشود .

150,000 تومان

تحلیل فیلم Poorthings و Anatomy of a Fall

تحلیل فیلم بیچارگان در دو قسمت (۱۹۰ دقیقه)و تحلیل فیلم اناتومی یک سقوط دردوقسمت (۱۷۵) تحلیل همراه با آموزش سینما…

300,000 تومان

بلیت حضوری تحلیل فیلم های روز (بیچارگان) و (آناتومی یک سقوط)

به صورت هفتگی در آموزشگاه سینمایی کلپ تحلیل های هفتگی فیلم ها به همراه اکران آن در داخل محیط آموزشگاه برگزار میشود . تحلیل فیلم همزمان برای دوستانی که در اکران حضور ندارند هم قابل دسترسی ست به این صورت که جلسه تحلیل بصورت لایو اینستاگرام برگزار خواهد شد و ویدئوی جلسه در پیج مخصوص اعضای ثبت نام شده به مدت یک هفته ذخیره خواهد شد.

 

350,000 تومان