فیلم کوتاه counter clockwise

نویسنده و کارگردان:امیدسلطان آبادی

مشاورپروژه: مهدی اصغری ازغدی

مدیرفیلمبرداری:احسان رنجبر