فیلم کوتاه cohort study
نویسنده و کارگردان : سارا بلنداختر
مشاور کارگردان : پویان مهربان
فیلمبردار : آرشام بهفر
دستیار فیلمبردار : امیر پیرصالح
بازیگران به ترتیب ورود به قاب :
سارا بلنداختر
الهام حضرتی
آرمان اصغرپور
مهوین جعفری
غزاله اعتماد
امیر پیرصالحی
سوگل گلزاری
امیر مرسلی